Ajankohtaista

Suomen Tanskandoggi Ry:n jalostustoimikunta järjesti keskustelutilaisuuden Seinäjoella 21.7.2018. Aiheena sydänultran saaminen ensi kesänä Pevisaan, syyskokoukselle tehtävän esityksen tiimoilta.
 
Keskustelun myötä valmistelimme hallituksen pyynnöstä esityksen rotujärjestön syyskokoukselle, että tanskandoggien Pevisa-ohjelmaan otetaan mukaan Kennelliiton sydäntyöryhmän suosituksen mukaisesti sydänultra, sisältäen siihen kuuluvan sydän- kuuntelun ja 5 min EKG:n (sydänfilmi). Tavoitteena on, että sydänultra saadaan Pevisa-ohjelmaan jo 1.7.2019. Tutkimus on voimassa 12 kk. Alaikäraja on 18 kk (sama kuin lonkka- ja kyynärniveltutkimuksilla). Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta, eikä avointa tulosta DCM:n, eikä muiden sydänsairauksien osalta hyväksytä.
 
Ulkomaisten koirien (ulkomaiset astutukset, tuontisperma) sydänultratulokset hyväksytään, edellyttäen, että tutkimuksen on suorittanut eläinlääkäri, koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä ja tuloksessa näkyy terve/sairas DCM:n osalta. Näin ollen ulkomaisille koirille ei tarvitse hakea poikkeuslupaa.
 

Mikäli ulkomaisella uroksella ei ole sydänultratulosta, olisi voimassa ns. automaattinen poikkeuslupa 2 pentueeseen, jonka jälkeen, mikäli urosta vielä halutaan käyttää, tulee kasvattajan hakea siihen poikkeuslupa, kuten Kennelliiton sydäntyöryhmä suositteli. Pakastesperman osalta Kennelliiton nykyinen koirarekisteriohje linjaa, että spermaa voi käyttää, jos se täyttää sen keräyshetkellä voimassa olleen PEVISA-ohjelman sekä Kennelliiton koirarekisteriohjeen määräykset. Eli ennen tämän sydänultra lisäyksen voimaantuloa kerätystä pakasteesta ei vaadita urokselta ultratulosta.

 

Vuoden 2017 alusta astui voimaan uusi Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA). Sen myötä on päivitetty myös jalostuksentavoiteohjelma (JTO).

Nykyinen PEVISA on voimassa 01.01.2017-31.12.2021. Ohjelman mukaan pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva sydänkuuntelulausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Sydänkuuntelulausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa kyynärtutkimusten suhteen, koskee nykyisin kahta (2) pentuetta/ uros. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle tulee anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Koirarekisteriohjeen mukaisesti lupa ei koske Suomessa tapahtuvia astutuksia.

 


Kennelliiton sydänsairauksien työryhmän kannanoton mukaan rodussamme esiintyvää kardiomyopatiaa olisi tarkoituksenmukaisinta vastustaa sydämen ultraäänitutkimuksen avulla. 
Sydänsairauksien työryhmän mukaan rotumme seuraavaan PEVISAan tämä tutkimus tulee ottaa mukaan.

 


Yhdistys tukee virallisia terveystutkimustuloksia!

Kun toimitat viralliset tutkimustulokset jalostustoimikunnalle, yhdistys tukee tutkimuksia seuraavasti:

• sydänultra
1 – 3 vuotiaat 20 €/koira/vuosi
3 – 6 vuotiaat 30 €/koira/vuosi
yli 6 vuotiaat 40 €/koira/vuosi

• silmätutkimukset sekä selkätutkimukset 10 €/koira/vuosi

• kilpirauhastesti 10 €

• luonnetesti/MH-kuvaus 10 €

• ruumiinavauslausunto 40 €/koira

Toimi näin: Lähetä jalostustoimikunnan sihteerille osoitteeseen jalostus.std@gmail.com virallinen terveystutkimustulos tai luonnetesti-/MH -kuvauksen pöytäkirja, josta selviää koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, yhteystietosi sekä tilinumero.
Korvaukset on haettava jalostustoimikunnalta kahden (2) kuukauden aikana virallisesta tutkimuksesta. 

 


Kennelliiton uusi sydänohje tuli voimaan 1.6.2015. Sydänkuuntelu- sekä ultraäänilausuntoja antavan eläinlääkärin pitää olla Kennelliiton hyväksymä. Hyväksytyt eläinlääkärit löytyvät täältä:
http://www.kennelliitto.fi/sydanelainlaakarit
Tietoa uudistetusta sydäntutkimuksesta löydätte täältä:
http://www.kennelliitto.fi/sydantutkimus-uudistui-162015

 


Tutustu Aloittelevan kasvattajan opas sekä jalostusohjesääntöön !

 


Tiedoksi saksalainen laboratorio, joka tarjoaa testiä

merle-geenille.

Biofocuksen tarjoamat värigeenien testit:
http://www.biofocus.de/de/tier/hund/farbvererbung/

Lisätietoa merletestistä:
http://www.biofocus.de/PDF/Hund/BF_432_Farbvererbung-Merle.pdf

Tilauslomake:
http://www.biofocus.de/PDF/Hund/BF_436_Auftrag-alleTests.pdf

 

Kaikki jalostustoimikunnalle tuleva posti (terveystutkimustulokset, yhdistelmät (astutusilmoitukset ja -pyynnöt), poikkeuslupa-anomukset, pentulistan tiedot, kennelnimen puoltoanomukset jne.) lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille osoitteeseen:

jalostus.std (et) gmail.com

 


Edesmenneet veteraanit TOP 30 -lista

Jalostustoimikunta kartoittaa tanskandoggien elinikää ja kerää näinollen tietoja pitkään eläneistä veteraaneista. Lista julkaistaan aika ajoin Tanskandoggi-lehdessä ja se löytyy kokonaisuudessaan myös yhdistyksen nettisivuilta. Jalostustoimikunta pyytää koiran omistajaa tai kasvattajaa lähettämään seuraavat tiedot jo edesmenneestä 8 vuotta täyttäneestä veteraanidogista:  elinikä (v-kk-pv), virallinen nimi, rekisterinumero, syntymäaika, onko jälkeläisiä sekä koiran vanhemmat.

 


Terveyskysely

 Jokaisen dogin omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tanskandoggien terveystilannetta. Anna oma panoksesi rotumme hyväksi ja täytä alla oleva lomake. Kiitos!

» Terveyskysely

 

 


PAKASTEUROKSET

Mikäli omistuksessasi on pakastespermaa, ja olet mahdollisesti halukas sitä myymään, voit ilmoittaa uroksen listalle. Päätäntävalta sperman käytöstä on luonnollisesti sperman omistajalla. Jalostustoimikunta vain välittää uroslistan kiinnostuneille kasvattajille.

Listalle tulevat tiedot:

– uroksen nimi ja tittelit
– viralliset terveystutkimustulokset (myös epäviralliset, jos näistä olemassa kirjallinen dokumentti)
– sperman pakastusajankohta
– sperman omistajan yhteystiedot (nimi, puh, email)
- kuva ja muut mahdolliset lisätiedot
– mahdollinen linkki jalostustietokantaan