Ajankohtaista


Uusi rotukohtainen PEVISA-ohjelma:

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 31.5.2011 (5/2011):

Toimikunta toteaa, että FCI suosittaa mm. tanskandoggille vähintään 18 kk lonkkakuvausikää (Hip dysplasia – international Certificate and Evaluation of radiographs) ja katsoo siksi aiheelliseksi, että rodun kuvaukset tehdään jatkossa vasta tässä iässä.

Toimikunta hyväksyy tanskandoggille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva sydänkuuntelulausunto.

Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Sydänkuuntelulausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.

Ohjelma on voimassa 1.1.2012 – 31.12.2016.

Toimikunta merkitsee tiedoksi, että rodulle tulee vuoden 2012 alusta seuraava koirarekisteriohjeen kohdan 8 mukainen pysyvä poikkeuslupa:

Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa. Koirarekisteriohjeen mukaisesti lupa ei koske Suomessa tapahtuvia astutuksia.

Hyväksytty tanskandoggin JTO on voimassa 1.1.2012 – 31.12.2016.

 


Yhdistys tukee tanskandoggien virallisia terveystutkimustuloksia.

Kun toimitat viralliset tutkimustulokset jalostustoimikunnalle, yhdistys tukee tutkimuksia seuraavasti:

•sydänultra
1 – 3 vuotiaat 20 €/koira/vuosi
3 – 6 vuotiaat 30 €/koira/vuosi
yli 6 vuotiaat 40 €/koira/vuosi

•silmätutkimukset 10 €/koira/vuosi

•selkäkuvaukset 10 €/koira/vuosi

•luonnetesti 10 €

•MH-kuvaus 10 €

•ruumiinavauslausunto 20 €/koira

Toimi näin: Lähetä jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostus.std@gmail.com virallinen terveystutkimustulos, koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, yhteystietosi ja tilinumero.
Korvaukset on haettava jalostustoimikunnalta yhden (1) kuukauden aikana virallisesta tutkimuksesta. Nämä korvaukset ovat astuneet voimaan vuodesta 2014 alkaen ja niitä ei voi hakea takautuvasti aikaisemmin tehdystä tutkimuksesta.

 

Hei tanskandogin omistaja! Suomen Tanskandoggi ry:n päivitetyn JTO:n tavoitteemme kohdassa 6.5 – Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta – LUONNE

>>>Lue lisää tästä<<<

 


Kennelliiton uusi sydänohje tuli voimaan 1.6.2015. Kesäkuun alusta lähtien sydänkuuntelulausuntoja sekä ultraäänilausuntoja antavan eläinlääkärin pitää olla Kennelliiton hyväksymä. Hyväksytyt eläinlääkärit löytyvät täältä: http://www.kennelliitto.fi/sydanelainlaakarit
Tietoa uudistetusta sydäntutkimuksesta löydätte täältä:
http://www.kennelliitto.fi/sydantutkimus-uudistui-162015

 


Tutustu Aloittelevan kasvattajan opas !

 


Tiedoksi saksalainen laboratorio, joka tarjoaa testiä

merle-geenille.

Biofocuksen tarjoamat värigeenien testit:
http://www.biofocus.de/de/tier/hund/farbvererbung/

Lisätietoa merletestistä:
http://www.biofocus.de/PDF/Hund/BF_432_Farbvererbung-Merle.pdf

Tilauslomake:
http://www.biofocus.de/PDF/Hund/BF_436_Auftrag-alleTests.pdf

 

Huom!

Tutustu uuteen jalostusohjesääntöön !

 


STD ry / Jalostustoimikunta

kaikki jalostustoimikunnalle tuleva posti kuten terveystutkimustulokset, yhdistelmät (astutusilmoitukset ja -pyynnöt), poikkeuslupa-anomukset, pentulistan tiedot, kennelnimen puoltoanomukset sekä kaikki mahdollinen jalostustoimikunnalle kuuluva posti

lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille osoitteeseen
jalostus.std (et) gmail.com

 


Edesmenneet veteraanit lista, TOP 30 lista lehteen ja nettiin

Jalostustoimikunta kartoittaa tanskandoggien elinikää sekä kerää tietoja pisimpään eläneistä tanskandogeista ylläpitämällä TOP-30 Edesmenneet veteraanit- listaa, joka julkaistaan aika ajoin Tanskandoggi-lehdessä ja löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta.Jalostustoimikunta pyytää koiran omistajaa tai kasvattajaa lähettämään seuraavat tiedot jo edesmenneestä 8 vuotta täyttäneestä veteraanidogista:  elinikä (v-kk-pv), virallinen nimi, rekisterinumero, syntymäaika, onko jälkeläisiä sekä koiran vanhemmat, osoitteeseen: minnakunttu(et)luukku.com tai Minna Kunttu, Tyvikuja 6 52300 Ristiina.

 


Terveyskysely

 Jokaisen dogin omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tämänhetkistä tanskandoggien terveystilannetta. Kaikkien tiedot ovat yhtä arvokkaita ja keräämme tietoa myös jo edesmenneistä tanskandogeista. Anna oma panoksesi rotumme hyväksi ja täytä alla oleva lomake.

» Terveyskysely

Avustasi kiittäen, STD ry:n Jalostustoimikunta

 


Luonnetesti/MH-luonnekuvaus

Rotujärjestö tukee koiranomistajaa 10 eurolla/suoritettu luonnetesti/MH-testi riippumatta siitä, onko testi hyväksytty tai hylätty. Omistajan tulee laatia erillinen hakemus ja liittää mukaan maksukuitti sekä luonnetesti/MH-pöytäkirjan kopio. Hakemukset lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille.

 


Keväällä 2017 tulossa uusi Hannes Lohen geenitutkimuksen ajantasainen tiedote

 


PAKASTEUROKSET

Jalostustoimikunta ylläpitää listaa uroksista, joista on pakasteena spermaa. Mikäli omistuksessasi on pakastespermaa, ja olet mahdollisesti halukas tätä myymään, voit ilmoittaa uroksen listalle. Päätäntävalta sperman suhteen on luonnollisesti sperman omistajalla, eli listalla olo ei velvoita antamaan urosta kaikille kysyjille.

Jalostustoimikunta välittää uroslistaa kiinnostuneille kasvattajille.

Toivomme kattavaa päivitystä ja listalle edustajia kaikista väriryhmistä.

Listalle tulevat tiedot:
– uroksen nimi ja tittelit
– viralliset terveystutkimustulokset
(myös epäviralliset, jos näistä olemassa kirjallinen dokumentti)
– sperman pakastusajankohta
– sperman omistajan yhteystiedot (nimi, puh, email)
- kuva ja muut mahdolliset lisätiedot
– linkki jalostustietokantaan

Tiedot vastaanottaa, ja tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa
Minna Kunttu, p.050-521 5554, minnakunttu(et)luukku.com

ystävällisin terveisin,
jalostustoimikunta