Terveys

Rodulla yleisesti todetut sairaudet

Suomessa tanskandogeilla yleisimmin esiintyviä vakavia sairauksia ovat mahalaukunkiertymä, sydänsairaudet sekä erilaiset syövät ja kasvaimet. Näiden yhteenlaskettu osuus kuolinsyistä on terveyskyselyjen perusteella huomattava. Jättirotuna tanskandogeilla esiintyy myös kasvuhäiriöitä, joskin ne ovat vähentyneet ruokintatapojen ja -tottumusten muuttuessa paremmiksi. Myös kasvattajat ovat entistä paremmin perehtyneitä pentujen ruokintaan ja jakavat tietojaan pentujen uusille omistajille.

MAHALAUKUNKIERTYMÄ
Mahalaukun täydellinen tai osittainen kiertyminen sulkee mahansuun ja mahanportin niin, ettei mahalaukun sisältö pääse kulkemaan mihinkään suuntaan. Kaasut laajentavat mahalaukun nopeasti ja voimakkaasti. Koiralle tulee vakavia hengitys- ja verenkiertovaikeuksia ja se joutuu sokkiin. Jos koiraa ei saada nopeasti eläinlääkärin hoitoon, se monesti menehtyy kiertymään tai usein hoidosta huolimattakin leikkauskomplikaatioihin. Mahalaukun kiertymä on tanskandogeilla valitettavan yleisesti esiintyvä sairaus.

DILATOIVA KARDIOMYOPATIA
Dilatoivaa kardiomyopatiaa sanotaan myös kongestiiviseksi kardiomyopatiaksi. Sydän on laajentunut, dilatoitunut ja sen lihasseinämät ovat ohentuneet. Kongestiivinen sydänlihassairaus syntyy myös vasemman eteisen ja kammion välisen mitraali- eli hiippaläpän tai oikean eteisen ja kammion välisen trikuspidaali- eli kolmiliuskaläpän toimintahäiriön yhteydessä. Tämä on yleisin tanskandogeilla esiintyvä sydänsairaus ja sitä esiintyy kaiken ikäisillä koirilla, painottuen kuitenkin yli viisi vuotiaisiin koiriin. Taudin periytyminen on monimutkaista. Sen verran kuitenkin tiedetään, että jonkinlainen taipumus taudin puhkeamiseen periytyy. Sairasta koiraa ei tietenkään tulisi jalostukseen käyttää, mutta terveiksi todettujen sisarusten sulkemista pois jalostuksesta ei kuitenkaan välttämättä nähdä tarpeelliseksi.

MUUT SYDÄNSAIRAUDET
Muista sydänsairauksista yksilöityä terveyskyselyissä tulivat vain PDA (synnynnäinen sydämen ja suurimpien verisuonten epämuodostuma) ja oikean puoleisen eteiskammioläpän dysplasia. Lähinnä tietoa tuli sivuäänistä ja vajaatoiminnasta. Sydänsairauksien osalta tanskandoggien terveydentilaa voidaan pitää vakavana

SYÖPÄ JA KASVAIMET
Yleisin tanskandogeilla esiintyvä syöpä on luusyöpä sekä luustokasvaimet. Myös erilaiset ihokasvaimet ja rasvapatit ovat yleisiä, joskin eivät yleensä yhtä kohtalokkaita kuin luusyöpä. Nartuilla nisäkasvaimet ovat yleisiä ja saattavat muuttua pahanlaatuisiksi, ellei niitä poisteta.

LUUSTOSAIRAUDET
Hypertroofinen osteodystrofia, HOD. Kasvuajan luustosairaus (HOD) ilmenee verenvuotona ja kalkkeutumina aivan luukalvojen alla, varsinkin ranteiden yläpuolella. Ulospäin sairaus näkyy lämpimänä turvotuksena kyynärluiden ja värttinäluiden alaosassa eli ranteiden yläpuolella. Koira aristaa usein jalkojaan, ontuu, pahimmassa tapauksessa koira ei pysty edes seisomaan. Sairauteen liittyy useasti kuume ja yleiskunnon heikkeneminen. Tämä sairaus on tyypillinen nimenomaan suurille, nopeakasvuisille roduille, yleinen esiintymisikä 3-6 kk. Muutokset näkyvät röntgenkuvissa selvästi. Hoitona on ruokinta sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden annon rajoittaminen.

Osteochondrosis, OCD. Luusairaus, jossa nivelrustot eivät kypsy ja kasva normaalisti. Vamma aiheuttaa kipua ja ontumista. OCD on kasvavalla eläimellä esiintyvä häiriö nivelpinnoissa. Sairaus voidaan todeta röntgenkuvasta, jossa se ilmenee nivelessä näkyvinä rustovaurioina. OCD ilmenee yleisimmin olkanivelessä, kyynärnivelessä sekä polvi- ja kinnernivelessä. Se voi esiintyä myös selkä- tai kaularangassa, jolloin nikamien välinen yhteys huononee. Kaulanikamien kasvuhäiriöön liittyy helposti hermo-ongelma, ns. Wobbler-ilmiö, lähinnä liikehäiriöitä, huojuntaa, kompastelua ja suuntavakauden kadottamista ensin takaraajoissa. OCD:n koiran omistaja huomaa usein pennun liikkeistä, se ei tasapainota raajojaan tasaisesti. Huomattava osa olkanivelessä esiintyvistä muutoksista kasvuaikana paranee ilman leikkausta. Tähän sairauteen luetaan usein myös kyynärnivelen kasvuhäiriö eli kyynärnivelen dysplasia, joka voidaan todeta jo puolivuotiailla pennuilla. Nivel alkaa aristaa ja turpoaa ja koira ontuu. Varhaisessa vaiheessa vika voidaan vielä leikata melko hyvin tuloksin.