Näyttelypäivän tapahtumat

Näyttelypäivän varustus
– koira edellisenä päivänä pestynä
– rekisterikirja, rokotustodistus
– postissa saatu näyttelyn aikataulu, ajo-ohjeet ja numerolappu
– kakkipusseja ja talouspaperia vahinkojen korjaamiseen
– 2 talutinta: normaali- ja näyttelytalutin
– koiralle makuualusta vesikuppi ja vettä
– retkituoli (suosittelen niin sanottua   pilkkireppua eli repun ja tuolin yhdistelmä)
– vaatteita sään mukaan
– hyvä mieli ja reilu kilpailuhenki!!

Näyttelypaikalle saapuminen
Näyttelypaikalla on oltava viimeistään tuntia ennen rodun arvostelun alkamista. Muista ulkoiluttaa koiraasi kunnolla, ennen näyttelyalueelle menoa ja vielä kerran ennen kehäesiintymistänne. Koirille omistajineen on yleensä oma sisäänkäynti, jossa rekisterikirja ja rokotustodistus tarkastetaan ja numerolappuun saa merkinnän tarkastuksesta. Eli edellä mainitut paperit kannatta olla vaikkapa taskussa, mistä ne nopeasti saa esille ilman turhaa etsimistä ja viivyttelyä. Eläinlääkärintarkastusta ei enää suoriteta kaikille koirille, vaan se tehdään pistokokeina. Urosten kivesten tarkastus jää tuomarin tehtäväksi arvostelun yhteydessä. Tunnistusmerkintä, eli tatuointi tai mikrosiru on näyttelyssä kilpailevalle koiralle pakollinen ja merkintöjä tarkastetaan myös pistokokein. Osta luettelo, siitä näet missä kehässä koirasi arvostellaan. Ole ajoissa arvosteltavana, sillä mikäli myöhästyt, olet tehnyt kaiken työn turhaan sillä kertaa, sillä myöhästyneiltä tilaisuus on auttamattomasti ohi.

Näyttelyluokat (koira voi kilpailla vain yhdessä luokassa):

PEK
 = pentuluokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä ovat täyttäneet 7 kk, mutta eivät ole täyttäneet 9 kk. Pentuluokka on epävirallinen luokka, jonka näyttelytoimikunta järjestää niin halutessaan. Pennuille annetaan kirjallinen arvostelu, mutta ei laatuarvostelua.

JUN = junioriluokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä ovat täyttäneet 9 kk, mutta eivät ole vielä täyttäneet 18 kk.

NUO = nuortenluokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä ovat täyttäneet 15 kk, mutta eivät ole vielä täyttäneet 24 kk.

AVO = avoin luokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä ovat täyttäneet 15 kk. Luokassa ei ole yläikärajaa.

KÄY = käyttöluokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä ovat täyttäneet 15 kk, ja jotka on palkittu rodunomaisessa kokeessa. (Tähän luokkaan ei voi osallistua tanskandogin kanssa, koska sitä ei lueta käyttökoiraroduksi.)

VAL = Valioluokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät 15 kk ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan.

VET = Veteraaniluokka. Koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä ovat täyttäneet 8 v.

KAK = Kasvattajaluokka. Kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä.

Huom! Näyttelyn alkamista edeltävä päivä tarkoittaa koko näyttelyn alkamista edeltävää päivää. Esim. jos näyttely on kolmipäiväinen, perjantaista sunnuntaihin ja koirasi arvostellaan sunnuntaina, tulee vaadittava ikä täyttyä jo torstaina.

Arvostelujärjestys
Aluksi arvostellaan pennut, ensin urokset ja sitten nartut. Tämän jälkeen arvostellaan kaikki virallisten luokkien urokset alkaen junioriluokasta. Urosten jälkeen vuorossa ovat nartut alkaen junioriluokasta.

Kehään meno
Kaikki saman luokan koirat menevät kehäsihteerin kutsusta ensin yhtä aikaa kehään. Koirat seisovat kylki tuomariin päin, numerojärjestyksessä, joko rivissä tai ympyrässä luokan suuruudesta riippuen. Tuomari pystyy näin ensin katsomaan kaikkia koiria yhtä aikaa ja muodostamaan käsityksen arvosteltavan luokan tasosta. Usein tuomari käy myös nopeasti tutustumassa jokaiseen koiraan erikseen. Tämän jälkeen tuomari tai kehäsihteeri antaa liikkeellelähtökäskyn. Kaikki koirat liikkuvat yhdessä ja on tärkeää, että koirasi tässä tilanteessa juoksee kauniisti esittäjänsä kanssa, ei takaperin takana tulevaa seuraten tai eteenpäin kiskoen. Tässä vaiheessa viimeistään huomaat harjoittelun tärkeyden.

Arvostelu
Yhteisliikunnan jälkeen koirat saapuvat numerojärjestyksessä yksittäisarvosteluun. Odota kehän laidalla omaa vuoroasi ja seuraa kehäsihteerin ohjeita, hän kutsuu sinut ajoissa kehään vuoroasi odottelemaan. Yksittäisarvostelussa (laatuarvostelussa) tuomari tarkastaa koirasi hampaat, saattaa kysyä koirasi ikää ja tarkastaa uroksilta kivekset. Tuomaria ei koskaan puhutella muuten, kuin jos hän kysyy jotain. Yleensä hän kysyy vain koiran iän. Jos tuomari on ulkomainen, kannattaa etukäteen miettiä, miten koiran ikä sanotaan ruotsiksi tai englanniksi. Tarvittaessa voi pyytää kehäsihteeriltä apua. Tuomari sanelee kirjoittavalle kehäsihteerille koirasi arvostelun. Tuomari liikuttaa sinua ja koiraasi eri kuvioissa. Voit joutua juoksemaan ympyrää, kolmiota ja edestakaisin, jolloin on ehdottoman tärkeää, että koirasi osaa ravata mahdollisimman löyhällä remmillä vasemmalla puolella. Muista, koirasi liikkuu aina sisäpuolellasi, vasemmalla puolella kolmiota ja ympyrää juostessanne! Mikäli tuomari on ulkomaalainen, etkä ymmärrä hänen ohjeitaan, kehäsihteeri on kehässä auttamassa. Kysy häneltä, mikäli et tiedä mitä sinulta pyydetään.

Pentuluokka
Ihan ensiksi kilpailevat pennut. Ensin urokset, sitten nartut. Ne saavat kirjallisen arvostelun, mutta eivät laatupalkintoa kuten muiden luokkien koirat. Tuomari voi halutessaan antaa pennulle kunniapalkinnon (KP liila nauha). Kun saman sukupuolen kaikille pennuille on kirjoitettu arvostelu, ne kutsutaan kehään yhtä aikaa ja tuomari sijoittaa niistä neljä parasta. Paras KP:n saanut narttu ja uros kilpailevat keskenään Rotunsa parhaan pennun arvosta. Pentuluokka on epävirallinen ja BIS-pentu kisa voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä.

Muiden luokkien laatuarvostelu
Arvostelun jälkeen saat muovinauhan, joka osoittaa saamanne laatuarvostelupalkintoa.

Vaaleanpunainen = ERINOMAINEN (ERI) Voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

Punainen = ERITTÄIN HYVÄ (EH) voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

Sininen = HYVÄ (H) annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.

Keltainen = TYYDYTTÄVÄ (T) tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.

Harmaa = HYLÄTTY (HYL) tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen tai se on selvästi vihainen, jolla on kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, että se ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.

Ruskea = EI VOIDA ARVOSTELLA (EVA) Tällä maininnalla poistetaan kehästä koira, jolle ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista. Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun.

Jos koirasi sai laatuarvostelussa sinisen, keltaisen, harmaan tai ruskean nauhan, jännittävä kisa on teidän osaltanne nyt ohi ja voitte noutaa pöydän ääressä istuvalta kehäsihteeriltä kirjallisen arvostelunne.

Kilpailuarvostelu
Jos koirasi sai laatuarvostelussa vaaleanpunaisen tai punaisen nauhan, pääset jatkamaan kisaa kilpailuluokkaan.

Kilpailuluokassa kilpailevat keskenään kaikki luokkasi ERI ja EH laatumaininnalla palkitut. Tuomari sijoittaa niistä neljä parasta paremmuusjärjestykseen. Sijoitus merkitään arvosteluun ja siitä annetaan merkiksi sijoitusta osoittava nauha.
1. Punainen
2. Sininen
3. Keltainen
4. Vihreä

Paras uros (PU) ja paras narttu (PN) luokka
Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen. Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle ja laatumaininnalla erinomainen palkitulle koiralle, jolla ei ole

Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras laatumaininnalla erinomainen palkittu koira, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.

Rotujärjestöt ja rotua harrastavat yhdistykset voivat niin halutessaan anoa päänäyttelyynsä mahdollisuuden useamman sertifikaatin antamiseen. Sertifikaatteja voidaan antaa yksi jokaista arvosteltua 20 koiraa (ei pentua) kohden, kuitenkin enintään kolme (3) kummallekin sukupuolelle.

Tanskandogeilla kolme sertiä oikeuttaa muotovalion arvoon.

CACIB ja VARA-CACIB
Kansainvälisissä näyttelyissä jaetaan sertien lisäksi kansainväliset sertit, eli CACIBit. CACIBista voivat kilpailla vain koirat, jotka ovat saaneet laatumaininnan erinomainen kilpaillessaan nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa. Tuomari voi niin harkitessaan esittää CACIBia parhaaksi katsomalleen koiralle ja VARA-CACIBIA toiseksi parhaalle. Palkinnot voidaan myös jättää kokonaan jakamatta, jos tuomari katsoo, ettei yksikään koirista ole kansainvälisen muotovalion arvoinen.

Rodun paras (ROP)
Paras uros ja paras narttu kilpailevat keskenään rotunsa parhaan arvosta. Voittaja on ROP ja toinen vastakkaisen sukupuolen paras (VSP). VSP:n kilpailu päättyy tähän. ROP jatkaa ryhmäkilpailussa.

Kasvattajaluokka
Luokkaan osallistuu kasvattaja neljästä kasvatistaan koostuvalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittu laatumaininnalla ERI tai EH tässä näyttelyssä. Tuomari antaa ryhmästä kirjallisen arvostelun ja halutessaan palkitsee ryhmän kunniapalkinnolla (KP). Arvostelun jälkeen tuomari sijoittaa paremmuus järjestykseen neljä parasta kasvattajaryhmää. Voittajaryhmä on rotunsa paras kasvattajaryhmä ja jatkaa BIS-kasvattaja kisaan, mikäli tuomari on palkinnut sen KP:lla.

Ryhmä- ja BIS-kilpailut = “iso kehä”
Näyttelypäivän lopuksi seuraa kohokohta. Kun kaikki rodut on saatu arvosteltua, seuraa pieni tauko, jonka aikana toimikunta kerää kehien tulokset ja kiireen vilkkaa rakentaa näyttämöä loppukoitoksia varten.
Best in Show kasvattajaluokka (BIS-KAS) kisaa osallistuvat kaikki rotunsa parhaat KP:lla palkitut kasvattajaryhmät. Tuomari sijoittaa neljä parasta.
Best in Show veteraani (BIS-VET) kisaan osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissa kilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa neljä parasta.
Ryhmän paras -kilpailuun (RYP) osallistuvat rotunsa parhaat koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa neljä parasta. Voittaja jatkaa Best In Show:hun. Best in Show (BIS) valitaan ryhmien voittajista. Tuomari sijoittaa neljä parasta ja voittaja on siis BIS ja näyttelyn kaunein koira.

Muista vielä tämä
Koiranäyttely on arvostelulaji eli tuomarin arvostelu sinun koirastasi on hyväksyttävä. Älä arvostele tuomarin työskentelyä tai muita kilpailijoita, siitä voi pahimmassa tapauksessa seurata näyttelykielto. Muista aina onnitella voittajia. Seuraavalla kerralla on ehkä sinun vuorosi menestyä ja onhan silloin hauskempi, kun kilpailijat tulevat onnittelemaan ja iloitsemaan kanssasi. Näyttelyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja ellei tuomari ehkä pidäkään sinun koirasi tyypistä, tiedät sen ensi kerralla, etkä ilmoita koiraa näyttelyyn, jossa kyseinen tuomari arvostelee.