Värinäyttelyn säännöt

Tuomarin ei värinäyttelyssä tarvitse olla virallinen ulkomuototuomari vaan tuomarina voi toimia rodun pitkäaikainen kasvattaja / harrastaja, yleisenä vaatimuksena tuomarin täytyy tuntea rotu hyvin.
Mikäli näyttelyyn osallistuu yli 100 koiraa, on oltava vähintään kaksi (2) tuomaria.

Värinäyttely noudattaa SKL – FKK :n näyttelysääntöjä seuraavin poikkeuksin:

  • näyttelyssä jaetaan KP:itä muillekin kuin pennuille
  • näyttelyssä ei jaeta sertifikaatteja
  • värit arvostellaan omina ryhminään
  • näyttelyssä on vain kilpailuluokka, josta koira saa kirjallisen arvostelun- ja arvostelussa olisi oltava maininta koiran värin laadusta
  • noudatetaan voimassa olevaa FCI:n rotumääritelmää
  • järjestetään myös paras VSP- kilpailuluokka
  • järjestetään jälkeläisluokka ja parikilpailu
  • Vapaaehtoista: Voidaan järjestää Lapsi & koira ja/tai Junior Handler kilpailu(t)

 Arvosteltavat värit:
Arvosteltavia väriryhmiä on kahdeksan (8) harlekiini, harmaaharlekiini, keltainen, mantteli, musta, plattenhund, sininen ja tiikerijuovainen.

Värit on jaettu kahteen(2) tuomariryhmään seuraavasti:
Tuomari 1: harlekiini, keltainen, mantteli ja plattenhund
Tuomari 2: harmaa harlekiini, musta, sininen ja tiikerijuovainen.

Arvosteltavat luokat:
Pennut 5- alle 7 kk
Pennut 7- alle 9 kk
Junioriluokka 9- alle15 kk
Nuortenluokka 15- alle 24 kk
Avoinluokka 24 kk- alle 6 v
Senioriluokka 6 v- alle 8 v
Veteraaniluokka yli 8 v
Kasvattajaluokka
Jälkeläisluokka

Osallistuessaan näyttelyyn koiran on täytettävä viimeistään näyttelypäivänä ko. luokkaan vaadittava ikä.

Arvostelun kulku:
Tuomarikohtaisten Värien arvostelujärjestyksen näyttelytoimikunta päättää. Koirat kilpailevat suoraan kilpailuluokassa.

Tuomarin arvosteltua ko. luokan, kutsutaan kaikki sen luokan koirat uudelleen kehään, jossa ratkaistaan sijoitus 1-4 ja jaetaan mahdolliset KP:t (kunniapalkinto), max. 4 kp:tä /luokka. Kp:n saaneet koirat kilpailevat värin paras uros (VPU) ja värin paras narttu (VPN) voitosta.

Värin parhaat (VP) kilpailevat lopulta BIS- tittelistä, jolloin BIS- kehässä on jokaisesta väristä yksi koira, mikäli kaikissa väreissä on jaettu KP.

Pennut 5- alle 7 kk ja 7- alle 9 kk: Kuten muutkin kilpailuluokat ja lopuksi Rop- pennut kilpailevat BIS- pennun tittelistä.

Juniorit 9- alle15 kk: Kuten muutkin kilpailuluokat ja lopuksi Rop- juniorit kilpailevat BIS- juniori tittelistä.

Veteraanit yli 8 v: Kuten muutkin kilpailuluokat ja lopuksi Rop- Veteraanit kilpailevat BIS- veteraanin tittelistä.

Parikilpailu: Samalla esittäjällä kaksi doggia. Koirat voivat olla samaa tai erisukupuolta. Arvosteluperuste: parin laatu ja tasaisuus. Parikilpailuun voivat osallistua vain jossain muussakin luokassa kilpailevat koirat. Parin kumpikin koira pitää olla samanvärisiä. Valitaan suoraan BIS- pari 1-4.

Kasvattajaluokka: Saman kasvattajan neljä kasvattia, jotka voivat olla samasta pentueesta, ryhmässä saa olla myös pennut. Arvosteluperuste, kuten tavallisessa näyttelyssä. Kaikki neljä kasvattia oltava samanvärisiä. Värin paras kp:lla palkittu ryhmä jatkaa BIS kehään, jossa valitaan BIS- kasvattajaluokka 1-4.

Jälkeläisluokka: Jalostuskoira ja vähintään 3 jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta, ryhmässä saa olla myös pennut. Arvosteluperuste jälkeläisten tasaisuus ja laatu. Jalostuskoiran ei tarvitse osallistua muihin kilpailuluokkiin. Sekä jalostuskoiran että jälkeläiset oltava saman värisiä. Värin paras kp:lla palkittu ryhmä jatkaa BIS kehään, jossa valitaan BIS- jälkeläisluokka 1-4.

Värinäyttelyssä jaetaan kiertopalkintoja:
Kiertopalkinnoista ja niiden jakamisesta huolehtii kiertopalkintosihteeri, ellei ole toisin ilmoitettu. Kiertopalkintoihin voi käydä tutustumassa yhdistyksen sivuilla kiertopalkinnot osiossa. Ennen kun poistut näyttelystä käy tarkistamassa kilpaileeko koirasi jostain kiertopalkinnosta. Kiertopalkinnoissa on palkintoja joihin kiinnitys selviää vasta BIS kehään mentäessä.

Diplomi
Värinäyttelyn Best In Show-koiralle jaetaan diplomi yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Yhdistyksen hallitus huolehtii diplomin jakamisesta.