Yhdistys

Suomen Tanskandoggi ry on perustettu vuonna 1972, josta asti sen aktiiviset toimihenkilöt ja jäsenet ovat tehneet työtä tanskandoggien hyväksi.

Suomen Tanskandoggi ry toimi ensin ns. rotua harrastavana yhdistyksenä kuuluen jäsenyhdistyksenä Suomen Seura- ja Kääpiökoira- yhdistykseen ja sitä kautta Suomen Kennelliittoon. Yhdistyksen kotipaikka on sen perustamisesta lukien ollut Helsinki. Kun toiminta oli kasvanut ja rekisteröintimäärät nousseet rotujärjestöjen vaatimustasolle, haettiin Suomen Tanskandoggi ry rotujärjestöksi.

Yhdistyksen päätavoite on saada tanskandoggirotu säilymään rotumääritelmän mukaisena niin luonteellisesti kuin ulkonäöllisesti unohtamatta ja vähättelemättä yhtä tärkeintä ominaisuutta – terveyttä. Terve, hyväluonteinen ja kaunis tanskandoggi on yhdistyksemme ja sen jalostustoimikunnan tavoite.

Yhdistyksen alaisena toimii monia toimikuntia mm. jalostus-, lehti-, rescue sekä
näyttelytoimikunnat. Jokaisella toimikunnalla on tärkeä tehtävä työssämme tanskandoggirodun parissa. Yksittäiset ihmiset tekevät itseään säästämättä työtä rakastamansa rodun puolesta. Näin syntyy toimiva ja hyvin organisoitu rotujärjestö, jolla on paljon työtä ja kehitettävää.

Toimintaa elävöittämään on perustettu paikallisia aluejaostoja, joiden tehtävänä on paikkakuntakohtaisesti koota harrastajat yhteen ja antaa toimintaa myös lähialueella. Aluejaostoilla onkin siten suuri rooli yhdistyksemme sisällä.

Yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä Tanskandoggi 4 kertaa vuodessa, jossa tiedotetaan eri tapahtumista ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Lehdessä julkaistaan näyttely- ja kilpailutuloksia, koiriemme terveys- ja tutkimustuloksia ym. asiaa koirista ja niiden omistamisesta.

Oma erikoisnäyttelymme, joka on Suomen Kennelliiton hyväksymä virallinen näyttely, järjestetään vuosittain eri puolella Suomea. Näyttelyyn pyritään valitsemaan tuomareita ympäri maailmaa, käyttäen pääsääntöisesti rotumme kasvattajina ansioituneita tuomareita. Erikoisnäyttelyn lisäksi yhdistys järjestää epävirallisia näyttelyitä mm. Värinäyttelyn ja Pentu-, Juniori- ja Veteraaninäyttelyn vuosittain. Näissä näyttelyissä ei noudateta virallisia näyttelysääntöjä, vaan niihin on räätälöity omat säännöt. Näissä näyttelyissä ei myöskään tuomarien tarvitse olla ns. virallisia sertifikaattituomareita
vaan kysymykseen voi tulla rotua pitkään harrastanut henkilö.

Jalostustoimikunnallamme on suuri tehtävä rotumme jalostuksen kanssa. Toimikunta toimii yhdistyskokouksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti neuvoen ja opastaen kasvattajia heidän tarpeidensa mukaan. Rotumme jokaisella väriryhmällä; musta-harlekiini, sininen ja keltainen-tiikerijuovainen, on oma jalostusneuvoja, joka on oman väriryhmänsä kasvattaja ja omaa jalostusneuvojalle tarpeellisen tietomäärän jalostuksen osalta. Jalostustoimikunnan jäseneninä on myös ns. erityisasiantuntijoita,
kuten ulkomuototuomari ja eläinlääkäri. Jalostustoimikunta kokoontuu säännöllisesti kehittämään toimintaansa ja tekemään jalostukseen liittyviä ratkaisuja. Jalostus- sekä jälkeläistarkastuksia järjestetään tarvittaessa. Jalostustoimikunnan hyväksymiä pentueita välitetään yhdistyksemme pentuvälityksen kautta.

Suomen Tanskandoggi ry:n puheenjohtajana haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan rotuumme kotisivujemme kautta. Sivut tullaan päivittämään usein ja niitä kehitellään aktiivisen ja tarmokkaan Internet-toimikunnan voimalla. 

Terveisin, Teija Salmi-Aalto