Jalostuksen tavoiteohjelma / JTO

Ensimmäinen tanskandogeille laadittu jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu Suomen Kennelliiton virallisiin terveys- ja rekisteröinti- ym. tietoihin pohjautuen, sekä kaikille jäsenille ja kasvattajille lähetettyjen terveys-, luonne-, ym. kyselyjen pohjalta. Rotu liittyi Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA), 1.1.2007 alkaen, rotukohtaisena vastustamisohjelmana vanhempien tutkimuspakko lonkkaniveldysplasian osalta.

Seuraavan kerran Jalostuksen tavoiteohjelma päivitetään 5 vuoden kuluttua.

Liitteenä mainitut sukutaulut löytyvät jalostustietokannasta kennelliiton sivuilta KoiraNetistä

» Jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016

» Jalostuksen tavoiteohjelma 2017-2021

» Jalostuksen tavoiteohjelma 2022-2026